salinamts
Aku bersyukur hari ini kerana banyak kurniaan dari mu yang telah Engkau curahkan padaku..
antaranya:
  • Kejayaan sekolah mendapat results SPM yang membawa peningkatan besar berbanding tahun lepas. Terima kasih semua yang terlibat..anak-anak didikku terutamanya....
  • walaupun paper kimia tak seberapa cemerlang sebagaimana yang diharapkan tapi tidaklah seteruk yang diramalkan.Alhamdulillah.....
  • hujan turun mencurah-curah di bumi kelantan setelah panas terik.....
  • dapat bercuti...sampai mencoret sesuatu di blog...
  • makan free..ramai sahabat-sahabat guru akan mengakhiri zaman dara dan teruna(ustz Abu Bakar,Ustzh Huda dan Ustzh Fatmadiana).Tahniah.......
  • last sekali semua assigmen untuk semester ini telah dapat disiapkan.banyak yang dapat dipelajari........................
salinamts

Tapi Alhamdulillah siap jua akhirnya............
salinamts
salinamts
url journal:http://www.penerbit.utm.my/onlinejournal/46/E/JT46EJUN3.pdf
Oleh:Salina Zakaria
No matrik:202108
Ringkasan journal:
Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana kesediaan guru dari aspek penggunaan komputer bagi proses pengajaran dan pembelajarannya khususnya subjek sains di dalam bilik darjah.Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi tahap kesediaan guru dari semua aspek yang dikaji.Secara keseluruhannya, tahap kesediaan penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer bagi guru-guru sains berada pada tahap sederhana.Tahap kesediaan dari aspek pengetahuan dan sikap pula, tiada perbezaan yang signifikan di antara guru dari kumpulan perkhidmatan siswazah dan bukan siswazah.
salinamts
assalamualaikum......